WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW
ZAKŁADU HYDROGEOLOGII PODSTAWOWEJ

Według autora

Rok: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |


ROK 2009

 


Rzonca B., Buczyński S., 2009: Water mixing processes within a crystalline masif: Sudety mountains, SW Poland. Hydrology Research, 40.1: 53-64
Ciężkowski W., Buczyński S., Rzonca B., Marszałek H., Wąsik M., Staśko S. ,2009. Groundwater of karst terrains in the Sudetes. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 371-384.
Buczyński S., Rzonca B. 2009, A review of studies on the circulation and chemistry of the waters of the Jaskiniec cachment area (Złote Mts). [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, 491-506.
Staśko S., 2009 , Wybrane problemy hydrogeologiczne w warunkach oddziaływania górnictwa podziemnego na Dolnym Śląsku. Prace Naukowe GIG . Górnictwo i Środowisko.4/1/2009 s. 35-41.
Staśko S., Tarka R., 2009- Wody podziemne w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. Aura nr 6/2009 s.19-20
Staśko S. , 2009 Dni Uniwersytetu W KGHM Polska Miedź. Przegląd Uniwersytecki 9/2009 p. 16


ROK 2010


Staśko S., Tarka R., Olichwer T., Lubczyński M.W., Groundwater recharge in mountainous terrains – case study from Sudeten Mountains in SW Poland. Global groundwater resources and management. Scientific Publishers, Jodhpur (India). Chatpter 28, 2010, s. 451-474.
Staśko S., Tarka R., Olichwer T., Lessy a podatność pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie wód. Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry – 2010, Wydawnictwo RZGW, Wrocław, 2010, s. 55-63
Bieroński J., Tarka R., Zasoby wodne na terenie Wrocławia [w:] Środowisko Wrocławia Informator 2010, [red.] Lewicki Z., LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o. o. we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, 2010, s. 40-110
Bieroński J., Jary Z., Laska P., Młynarska A., Stączek M., Tarka R., Weraksa J., Wody powierzchniowe i podziemne [w:] Środowisko Wrocławia Informator 2010, [red.] Lewicki Z, LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o. o. we Wrocławiu. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, 2010, s.119-132
Staśko S., Kryza J., Kryza H., Gurwin J., Tarka R., Woda dla Wrocławia [w:] Przedsiębiorczość akademicka a jakość życia (red. Tomasz Siemież, Rafał Kaczmarek), Wrocław, Venom Systems sp. z o.o., 2010, s. 88-93
Buczyński S., Szacunkowa moc cieplna kenozoicznych ujęć wód podziemnych na bloku przedsudeckim, Biuletyn PIG 440, Warszawa, 2010, s.15-24
Wcisło M., Buczyński S., Staśko S., Czy modelować małe zlewnie w terenach górskich? Biuletyn PIG 442, Warszawa, 2010, s. 159-166
Olichwer T., Zasoby odnawialne wód podziemnych różnych ośrodków hydrogeologicznych na przykładzie obszaru Ziemi Kłodzkiej. Biuletyn PIG 440, Warszawa, 2010, s. 111-126
Kowalczyk A., Witkowski A., Różkowski A., Szczepański A., Rogoż M., Przybyłek J., Staśko S., What Polish mining owes to Polish Hydrogeology ?, Przegląd Geologiczny vol. 58 nr 9/1, 2010, s.774-786
Nawalany M., Przybyłek J., Staśko S., Groundwater and mass transport modelling for documentation and protection of groundwater resources, Przegląd Geolologiczny. vol. 58 nr 9/1, 2010, s.816-823
Staśko S., Kryza J., Poprawski L., Michał Różycki – hydrogeolog i nauczyciel, Biul. PIG Nr 440, Warszawa, wyd. PIG, 2010, s.7-11,
Staśko S., O wodach podziemnych w utworach krystalicznych Sudetów i ich przedpola Biul. PIG Nr 440, Warszawa, wyd. PIG, 2010, s.135-144
Tarka R., Staśko S., Wahania zwierciadła wód podziemnych jako odzwierciedlenie ekstremalnych sytuacji pogodowych. [w: ] Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku Rozprawy Naukowe Inst. Geografii i Rozwoju Regionalnego Nr 14, Uniw. Wrocławski, Wrocław, 2010, s. 241- 256
Staśko S., Olichwer T., Tarka R., Groundwater recharge – Evalution, methods and results [w:] Abstract Book, XXXVIII IAH Congress -Groundwater quality sustainability, vol. 2, Kraków, University of Silesia Press, 2010 s. 821-822.
Szynkiewicz, A.; Modelska, M.; Buczynski, S.; Borrok, D.; Pratt, L. Sulfide weathering in the Werenskioldbreen, Spitsbergen - A polar terrestrial analogue for gypsum deposition in the North Polar Region of Mars, abstract #P13B-1382, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010, San Francisko, USA, 2010,
Rangel-Medina M., Modelska M., Szynkiewicz A. New contributions on the presence of ions nitrate and nitrite in the region of the Coast of Hermosillo, and Valley of Sonora River, to the Northwest of Mexico [w:] Abstract Book, XXXVIII IAH Congress -Groundwater quality sustainability, vol. 2, Kraków, University of Silesia Press, 2010, s. 141-142
Stączek M., Chlorki jako wskaźnik źródła zanieczyszczenia wód podziemnych na przykładzie zlewni Krynki [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Ciężkowski, Drzymała (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2010, s. 183-193 .
Stączek M., Jakość wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego na terenie Wrocławia [w:] Materiały V Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Wyd. Grupa Naukowa Pro Futuro, Fundacja AGH, Kraków, 2010, s. 365-373 .
Staśko S., Kryza J., Poprawski L., Bibiografia doc dr hab. Michała Różyckiego , Biul. PIG Warszawa, wyd. PIG , 2010, Nr 440, s.11-14


ROK 2011


Tarka R., Buczyński S., Olichwer T., Modelska M., Staśko S.,:2011, Hydrogeologia obszaru Parku Narodowehgo Gór Stołowych ( Hydrogrology of the National Park of The Stołowe Mountains), W: Chodak T., Kabata C., Kaszubkiewicz J., Migoń P., Wojewoda J. [red.] – Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych . WIND, Wrocław, pp113-140
Wąsik M., Marszałek H., Staśko S., Tarka R, Wody podziemne północno-zachodniej części Dolnego Śląska = Groundwater of north-western part of Lower Silesia W: Mezozoik i kenozoik Dolnego Śląska / pod red. Żelaźniewicz A., Wojewody J. Ciężkowski W., Wrocław : Wind, 2011.- S. 93-106 :
Buczyński S., Staśko S., Modelska M., Olichwer T., Tarka R.,2011, Charakterystyka krenologiczna masywów górskich Ziemi Kłodzkiej na podstawie bazy danych"Źródło" = Spring hydrogeology of mountains areas of Kłodzko region on the basis"Źródło" database /Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. - Nr 445 (2011), s. 17-26 : - Seria Hydrogeologia z. XII/1
Buczyński S., Rzonca B. ,.Effects of crystalline massif tectonics on groundwater origin and catchment size of a large spring area in Zieleniec, Sudety Mountains, southwestern Poland / - Hydrogeology Journal. - Vol. 19, iss. 5 (2011), s. 1085-1101
Szynkiewicz A. , Witcher J.C., Modelska M., Borrok M., Pratt L:M. . ,Anthropogenetic sulfate loads in the Rio Grande, New Mexico (USA) Chemical Geology. - Vol. 283, iss. 3-4 (2011), s. 194-209 :
Spałek K., Proćków J. ,Staśko S. , Horska-Schwarz.S., Preliminary study on the unusual properties in the habitat of Ranunculetum baudotii in Central Europe, Central European Journal of Biology. - Vol.6, nr 4 (2011), s. 632-638
Staśko S., Źródła W: Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej. T.4, Wyd. Kłodzkie Towarzystwo Naukowe. s 204-205, il. (jęz. polski, R) p.1
Górski J., Dragon K., Kasztelan D., Zydor H., Kudłacik J., Pawlicki W., Wojciechowski D., Wacińska G., Zielski T., Staśko S., Buczyński S., Olichwer S., Tarka R., Witczak S., Duda R., Karlikowska J., Żurek A., 2011 – Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1:500 000 -Plansza 1. Podatność wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie z powierzchni terenu, Plansza 2. Podatność na zanieczyszczenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych ( GZWP). AGHA Kraków. ISBN 978-83-88927-24-9
StaśkoS., Moja wyprawa na Spitzbergen W: Magiczne miejsce "Baranówka" : zbiór wspomnień w 40-lecie stacji polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie / pod red. Migała K. , Pereyma J., Piasecki J. - Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - S. 159-163
Staśko S., 2011 Zmiany klimatu a zasoby wodne- rzecz o powodziach i suszach. Ekonatura
Kasza L. , Korabiewski B., Leśniewicz S., Tarka R., Tarka Z., Ziemia : eksperymenty z trzema żywiołami / red. Korabiewski B., Tarka R.;- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2011. 104 s.
Kasza L. , Korabiewski B., Leśniewicz S., Tarka R., Tarka Z., Ziemia : przewodnik po projektach edukacyjnych / red. Korabiewski B., Tarka R. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2011. 128 s.
Kasza L. , Korabiewski B., Lęśniewicz S., Tarka R., Tarka Z., Ziemia : zabawy z trzema żywiołami / red. Korabiewski B., Tarka R.; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 2011. 56 s.
Chudy A., Chudy K., Dudek K., Marszałek E., Marszałek H., Tarka R., Tarka Z. Woda : Przewodnik po projektach edukacyjnych / red. Marszałek H., Tarka R. ; Moskwa K., Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011. 128 s.
Chudy A., Chudy K., Dudek K., Marszałek E., Marszałek H., Tarka R., Tarka Z. Woda : Zabawy z trzema żywiołami / red. Marszałek H., Tarka R.; Moskwa K. ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011. 48 s.
Chudy A., Chudy K., Dudek K., Marszałek E., Marszałek H., Tarka R., Tarka Z. Woda : Eeksperymenty z trzema żywiołami / / red. Marszałek H., Tarka R. Moskwa K.,; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2011. 112 s.


ROK 2012


Staśko S., Tarka R., Olichwer T., Groundwater recharge evaluation based on the infiltration method W: Groundwater Quality Sustainability / eds.: Maloszewski P., Witczak S., Malina G., - Leiden : CRC Press, 2012. (Selected papers on hydrogeology 17).pp. 189-197 :
Tarka R., Koncepcja utworzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich / / W: Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich / red. Tarka R., Moskwa K. , Wrocław : Ocean, 2012.- S. 37-48 :
Tarka R., Surowce skalne powiatu strzelińskiego na tle budowy geologicznej / W: Album przyrodniczy powiatu strzelińskiego : sukcesja naturalna wyrobisk / red. Piwowarczyk M., Strzelin 2012 : Powiat Strzeliński, Starostwo Powiatowe w Strzelinie, 2012. - S. 89-91.
Olichwer T., Wcisło M., Staśko S., Buczyński S., Modelska M., Tarka R.,Numerical model of the catchments of the Oziąbel and Wołczyński Strumień rivers - Wołczyn municipality Studia Geotechnica et Mechanica. - Vol. 34, nr 2 (2012), s. 73-89
Staśko S. Gurwin J. Wcisło M., Modelska M., Kryza H., Kryza J., Olichwer T. Buczyński S., Tarka R.,Wąsik M., Model koncepcyjny systemu hydrogeologicznego obszaru oddziaływania Lubińsko-Głogowskiego Obszaru Miedzionośnego (LGOM) , Conceptual model of hydrogeological system of Lubin-Głogów Ore District impact area , Biuletyn PIG Nr 451 (2012), s. 203-210 . - Seria : Hydrogeologia, z.XIII: Modelowanie przepływu wód podziemnych.


ROK 2013


Buczyński S., Rzonca B.,2013 Intense karst denudation in a crystalline basin with a small share of carbonate rocks (Sudety Mountains, SW Poland), Catena 107 (2013) 154-164
Buczyński S., Wcisło M., Predicting climate-induced changes in groundwater resources on the basis of hydrogeological model research: Case study of the Carpathian flysch belt. Episodes vol. 36, no 2 105-114
Wcisło M., Olichwer T, 2103 New approach to hydrogeological modelling and source data collect ing in a small mountainous hard rock basin – experiences from the Sudetes Mts. (SW Poland), Geological Quarterly. 57(2) 205-218
Szynkiewicz A., Modelska M.,Buczynski S., Borrok D., Merrison J.,2013 The polar sulfur cycle in the Werenskioldbreen, Spitsbergen: Possible implications for understanding the deposition of sulfate minerals in the North Polar Region of Mars, Geochimica et Cosmochimica Acta 106 (2013) 326–343
Marszałek H., Rysiukiewicz M., Staśko S., Wąsik M., 2013 Wody, W : Środowisko geograficzne otoczenia stacji im. Stanisława Baranowskiego – Lodowiec Werenskiolda. Dawne i współczesne geosystemy Spitsbergenu. ( Zwoliński Z., Kostrzewa A., Pulina A., -red.) Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s.125-131.
Marszałek H., Staśko S., Wasik M., 2013 Ocena odpływu podpowierzchniowego w rejonie Horsundu (SW Sptisbergen). Biul. PIG Hydrogeologia z. XIV/2 s. 391-397
Buczyński S., Staśko S., 2013 , Temperatura płytkich wód podziemnych na terenie Wrocławia. Biul. PIG Hydrogeologia z. XIV/1 s. 45-51


ROK 2014


 


ROK 2015


 


 

Modyfikacja: 03.02.2009